2018

Mariapoli Fiore, 14 lipca - 17 lipca 2018


niedziela, 15 lipca 2018

MARIAPOLI w Trzciance - DZIEŃ DRUGI


Drugi dzień naszych rekolekcji przeżywamy pod hasłem: Być żywą Ewangelią. To kolejny krok w rozpoznawaniu w codziennych zdarzeniach obecności Maryi i miłości do Niej. Poranek rozpoczęło rozważanie, w którym Chiara wyjaśniła nam, czym jest jedność. Słowo, które streszcza duchowość naszego Ruchu. Chiara mówi: W pierwszych latach mieliśmy pewne motto: „albo jedność, albo śmierć”. Tak bardzo dla nas oczywista była ta wola Boża. Tak: albo jedność, albo śmierć, albo – jeśli wolimy – nawet śmierć, żeby wprowadzić jedność. Zresztą tego właśnie żąda Jezus od swoich uczniów i niemniej wymaga od nas. (…)
Swoje rozważania Chiara podsumowuje, formułując zadanie dla nas: Zabiegajmy więc o tę miłość do drugich, pełną bolesnych odcieni: są one konkretnym wyrazem naszej gotowości, by umrzeć jeden za drugiego. Są to mniejsze lub większe przeszkody, które mamy przezwyciężyć przez miłość do Jezusa opuszczonego, ażeby jedność była zawsze pełna. Wówczas Zmartwychwstały, pełen blasku, będzie zawsze żył w naszym Dziele, na całej ziemi, i poprowadzi je dalej naprzód w wypełnianiu planu Boga. (…)
Po rozważaniu dzieliliśmy się doświadczeniem. Irenka, Kasia, Arek i Edek opowiadali o budowaniu jedności w każdym dniu życia. Irenka mówiła jak w drobnych sprawach można być wiernym Bogu i każdy odebrany telefon staje się okazją, aby jednoczyć sie z bliźnim. Arek opowiadał o doświadczeniu architekta – artysty, który traci swój projekt, po to by odnaleźć jedność i tworzyć według Bożej miary. Kasia odczuła głęboką potrzebę modlitwy za tych, których niszczy alkohol i podjęła akt całkowitej abstynencji. Edek opowiadał o trudnym budowaniu jedności w pracy z innymi osobami, także tymi, którzy są trudni w relacjach. Zjednoczenie się z nimi, pozwala im wyrazić własne cierpienie i nieść pomoc.

 

Następnie wysłuchaliśmy wykłady ks. dra Adama Kubisia na temat Radość Ewangelii. Biblijne źródła chrześcijańskiej radości.


 

Po obiedzie mogliśmy powierzyć wszystkie nasze sprawy Matce Bożej Szkaplerznej w czasie odpustu w wigilię Jej święta w pobliskim sanktuarium w Górkach prowadzonym przez Księży Michalitów, którzy opowiedzieli nam historię swojego charyzmatu i Kościoła pod wezwaniem Matki Boskiej Fatimskiej.
Dzień zakończyliśmy modlitwą przed Ikoną Matki Bożej.

sobota, 14 lipca 2018

MARIAPOLI w Trzciance - DZIEŃ PIERWSZY

Pierwszy dzień Mariapoli – letnich rekolekcji Ruchu Focolari upłynął pod hasłem: „Oto ja służebnica Pańska”. Chcemy Maryję pełną pokory i miłości przyjąć jako wzór naszego życia i uczyć się od Niej rozpoznawania woli Bożej w codziennych zdarzeniach i przyjmowania  woli Bożej tak, jak uczyniła to Maryja.

Zaczynamy modlitwą i piosenką, to będą stałe elementy naszych spotkań, podobnie jak punktem kulminacyjnym naszych rekolekcji staje się każdego dnia Euchrystia.
Witają nas gorąco gospodarze miejsca, przypominamy sobie zasady sztuki miłowania, które obowiązują na Mariapoli. Teraz w ruch idzie kostka miłości, na ściankach której rozpisane są podstawowe zasady miłości wzajemnej, którą chcemy żyć na rekolekcjach. Ten ruch należy do najmłodszych uczestników naszych rekolekcji, dzieci rzucają kostką i już wiemy, jak konkretnie możemy żyć.
Poranek rozpoczęło wprowadzenie Czym jest Dzieło Maryi. Ksiądz Krystian pokazał Chiarę jako wielkiego proroka współczesności, który, odczytując stopniowo plan Boga, przyczynia się do przemiany teraźniejszości. Obejrzeliśmy krótki film pod tytułem Chiara Lubich: charyzmat, historia, kultura. W doświadczeniach szczególnie zauważyć można było odpowiedź na pytanie: czym było pierwsze Mariapoli i na czym polega duchowość Ruchu Focolari. Swoje doświadczenia przedstawiło kilka osób. Diakon Mateusz powiedział: „Nauczyłem się przyjmować rzeczy trudne, postrzegając je nie jako karę, ale jako dar od Boga, otwierający na nowe duchowe doświadczenia”. Małgosia przedstawiła doświadczenie chorej ponad 80-letniej Ewy, które uświadomiło nam jak wielki wkład duchowy wnoszą do Ruchu osoby cierpiące.
Kolejno mogliśmy obejrzeć film o miasteczku Fiore i posłuchać, jakie jest doświadczenie mieszkańców Trzcianki. Szczególnie wyraźnie zabrzmiały słowa mieszkającej w Mariapoli Fiore Basi: „ Jeżeli mamy wiarę i chcemy zrobić wszystko dla Boga, to Pan Bóg daje nam wszystko”. Tworzenie wspólnoty w miasteczku jest wymagające, ale przynosi obfite owoce.

Historia Fiore liczy już ponad dwadzieścia lat, ale najstarszym miasteczkiem w ruchu jest założone we północnych Włoszech w Loppiano Mariapoli Renata, które nie tak dawno odwiedził papież Franciszek. Mieliśmy możliwość obejrzeć relację z tego wydarzenia i usłyszeć wywiady z tymi, którzy przeżyli formację w miasteczku Loppiano. Poruszające były słowa Ojca Świętego, który wskazywał, że przeciwieństwem indywidualizmu –  ja jest życie kulturą my.

Zwieńczeniem dnia było rozważanie: Kim jest dla nas Maryja? Chiara, odpowiadając na zadane pytania,  przedstawia Maryję jako wzór doskonałej chrześcijanki, Matkę, która staje się ikoną jedności. A jednocześnie stawia przed nami zadanie: Jezus pragnie, abyśmy stali się podobni do naszej Matki. Małżonkowie fokolarini Ela i Dominik podzielili się doświadczeniem jak Maryja towarzyszy im w rodzinie i staje się dla nich wzorem w rozwiązywaniu problemów.

Podsumowaniem dnia stał się panel ekspertów zatytułowany Bóg i nauka. W niezwykle interesujący sposób przedstawiona została relacja Bóg – nauka w odniesieniu do pytań, które pojawiają się w świecie współczesnym. Dzieło Maryi wniosło istotny wkład w teorię wielu dyscyplin naukowych. Wyrazem tego jest Szkoła Abba’ interdyscyplinarna, międzynarodowa grupa naukowców oraz Instytut uniwersytecki Sophia w Loppiano założony przez Chiarę. Jest to szkoła badawcza i centrum studiów otwartych na perspektywę obecności Boga w rzeczywistości przyrodniczej i społecznej jako skierowanych ku Bogu miłości.

Dzień zakończyliśmy Adoracją Najświętszego Sakramentu przygotowaną przez młodzież Ruchu.

Mariapoli w Trzciance - Przyjazdy


Zaczynamy nasze coroczne letnie rekolekcje Ruchu Focolari, czyli Mariapoli 2018 roku. Przyjeżdżamy z różnych stron Polski od Bałtyku po Tatry. Jak zawsze będziemy wspólnie tworzyć miasto Maryi, w którym nadrzędną zasadą staje się miłość. W tym roku miejsce szczególne, bo nasze rekolekcje odbywać się będą w stałym Mariapoli, czyli miasteczku Ruchu Focolari.
Chiara nadała temu miejscu nazwę Fiore, co oznacza kwiat, życząc, aby rozsiewało woń Chrystusa. Miasteczko znajduje się w miejscowości Trzcianka koło Wilgi niedaleko Garwolina.
Będziemy podążać drogami Maryi, stawiając sobie za wzór w miłości Matkę Jezusa naszego Zbawiciela. Wiemy, że Maryja zawsze wskazuje na Swojego Syna, mówiąc uczyńcie wszystko, cokolwiek wam powie. J2,5 Mamy nadzieję, że są z nami w jedności również te osoby, które fizycznie nie mogą uczestniczyć w naszych rekolekcjach i z myślą o nich prowadzimy to sprawozdanie z Mariapoli.